Home/Merkataritza eta turismoa/Merkataritza/Laguntza eta diru-laguntzak/Merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntzen programa

MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUAK MODERNIZATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA – MEC 2021

Eusko Jaurlaritzak laguntza hori eskatzeko epea ireki du. Laguntza horren helburua Euskadiko merkataritza-establezimenduen eta zenbait zerbitzuren modernizazioa bultzatzea da, berrikuntzaren, kudeaketa-tresnen hobekuntzaren, azpiegituren eta merkataritza-ekipamenduaren bidez, kalitate- eta lehiakortasun-maila handiagoa lortzeko bide gisa.

MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUAK MODERNIZATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA – MEC 2021

Epea zabalik 2021eko maiatzaren 27tik ekainaren 26ra.

Eskabidea telematikoki aurkeztu behar da esteka honetan.

Laguntzak sarrera-ordenaren arabera eman eta ebatziko dira, espedientea osatuta dagoen unearen arabera.

ONURADUNAK

Pertsona autonomoak, sozietate zibilak, ondasun-erkidegoak eta ETEak, fakturazio-bolumenari dagokionez jarduera nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan dutenak, saltokiak edo zerbitzu jakin batzuk izan, eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

 • Egoitza soziala, fiskala eta merkataritza-establezimendua EAEn.
 • Onartutako IAEren batean aritzea eta alta emanda egotea
 • Eskabidea egin baino urtebete lehenago, gutxienez, merkataritza- edo zerbitzu-jarduera bera egitea. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (gutxienez urtebete) benetan alta emanda egotea zenbatzeko, berdin izango da pertsona eta erakunde eskatzaileek merkataritza- edo zerbitzu-jardueran alta emanda daramaten denbora, edo diru-laguntzaren xede den establezimenduan alta emanda daramaten denbora.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN INBERTSIOAK

1. lerroa. Merkataritza-establezimenduaren irudia berritzea: merkataritza-establezimendua eraberritzera eta modernizatzera bideratutako inbertsioak, merkataritza-jarduera garatzeko beharrezkoak diren altzarietan eta ekipamenduetan egindako obren eta inbertsioen bidez, bai eta jarduera horrek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren barneko eta kanpoko elementuen bidez ere.
2. lerroa. Teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea: enpresa-kudeaketa hobetzeko ekipo eta aplikazio informatikoak sartzea, zerga-araudira egokitzea eta web-orrien bidez produktuak merkaturatzea sustatzea.
3. lerroa. Baldintza higieniko-sanitarioak: merkataritza-jarduera baldintza higieniko-sanitario egokietan garatzeko helburuarekin eskuratutako aktibo finkoetan egindako inbertsioak, COVID-19k eragindako alarma-egoeraren ondorioz.

Ikus zehatz-mehatz zer inbertsio diren diruz lagungarriak eta zer inbertsio ez diren.

2020ko abuztuaren 4tik 2021eko ekainaren 26ra arte egindako inbertsioak bakarrik onartuko dira.

SALTOKI BAKOITZEKO ONARTUTAKO INBERTSIOAREN GUTXIENEKO ZENBATEKOA

 • 4.000 euro 1. lerroan jasotako inbertsioetarako.
 • 900 euro, 2. lerroan jasotako inbertsioetarako.
 • 900 euro 3. lerroan jasotako inbertsioetarako.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA

 • Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza
 • Onartutako inbertsioaren % 25
 • Gehienez 9.000 euroko laguntza establezimendu eta urte bakoitzeko

Diru-laguntzaren ehunekoa % 40ra arte handitu ahal izango da, honako hauek egiaztatzen badira:

 • Inbertsioa 2. lerroan: 5 puntu.
 • npresaburuak “berriz Enpresa” enpresa-transmisioko programari heldu dionean: 2 puntu.
 • Zonako edo gremioko merkatarien elkarteko kide izatea: 5 puntu.
 • Langileen erdiek, gutxienez, kontratu mugagabea dute: 3 puntu.
 • Langileen erdia, gutxienez, emakumezkoa da: 2 puntu.
 • 10 urtetik gorako antzinatasuna duen establezimendua: 2 puntu.
 • 10 urtetik gorako antzinatasuna duen establezimendua: 3 puntu.
 • Bai Euskarari edo Bikain Ziurtagiriak: 2 puntu.
 • Lanbide Heziketako erdi-mailako edo goi-mailako titulu arautua edo Lanbideren profesionaltasun-ziurtagiriak, merkataritza-sektorearekin lotuta: 2 puntu.
 • Kontsumobideren Arbitraje Sistemari atxikitako enpresa: 3 puntu.
 • UNE 175001 ziurtagiria, bitarteko bikaintasunari buruzkoa edo Merkabide programa, azken 5 urteetan: 2 puntu.
 • Berdintasun Plana edo lana eta familia bateragarri egiteko Plana, edo Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunerako Lankidetza Erakundea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak edo beste edozein administrazio publikok emana: 2 puntu.

ESKAERA

Eskaera egiteko epea: 2021eko maiatzaren 27tik ekainaren 28ra.

Eskabidea telematikoki aurkeztu behar da esteka honetatik.

Laguntzak sarrera-ordenaren arabera eman eta ebatziko dira, espedientea osatuta dagoen unearen arabera.

Ikusi araudia

LAGUNTZA-PROGRAMARI BURUZ INDARREAN DAGOEN ARAUDIA