ENFOKAMER

Ezagutza kudeatzea eta erabiltzea, sektorea berritzeko eta lehiakortasuna hobetzeko funtsezko gai gisa.

ENFOKAMER,EUSKAL MERKATARITZAREN BEHATOKIA

Euskadiko Merkataritzaren Behatoki berrituaren abiapuntua da barne-merkataritzaren arloan erantzukizunak izan zituzten Eusko Jaurlaritzako sailek aurretik egindako lana eta hausnarketa estrategikoa.

JATORRIA

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila eratu zenean, XI. legegintzaldian, ex Novo Euskal Merkataritzarako 2017-2020 aldirako Gida Plan berri bat garatu zen, Gobernu Kontseiluak 2017ko abenduaren 26an onartutako Plan Estrategikoaren barruan. Plan horren 4. ardatzean, sektorerako eta lurralderako politikak aldatzeko tresnei buruzkoa, merkataritza-politiken eraginkortasuna hobetzekoa, eskura dauden lidergo publikoa indartuz eta giza baliabide eta baliabide teknikoak eta horien aplikazioa optimizatuz.

HELBURUAK

Euskadiko Merkataritzaren Behatokiaren zeregina ezagutza sortzea, kudeatzea eta erabiltzea da, sektorea berritzeko eta lehiakortasuna hobetzeko eta Euskadin dituen politikak dinamizatzeko funtsezko gai gisa. Horretarako, behaketa- eta azterketa-prozesuak eta, oro har, sistemarako ezagutza sortzea erabiliko ditu.

Era berean, Plan Zuzentzailearen garapenarekin, jarraipenarekin eta ebaluazioarekin lotutako azterlan espezifikoak sustatzen eta koordinatzen ditu, eta sektorearen antolamendu-premiekin lotutako azterlan espezifikoak egiten ditu, hainbat alderditan, hala badagokio, gobernuko sailekin edo kasuan kasuko sektore-eragileekin koordinatuta (lurralde-antolamendua, etab.). Eta aurrera egiten du Big Datan eta merkataritzan oinarritutako tresnen aplikazioan.

Laburbilduz, Euskadiko Merkataritzaren Behatoki berrituak zuzentzen du:

  • Merkataritzaren arloko ezagutzen gordailua kudeatzea, beste instantzia publiko edo pribatu batzuek sortutako informazioa bilduta, horien konexio- eta jarraipen-gailuak behar bezala antolatuta.
  • Merkataritzaren arloko ezagutza propioak sortzea eta kudeatzea, jasotako informazioa aztertuz, txosten eta azterlan propioak eginez eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore- eta espazio-behaketarako tresnak diseinatuz.
  • Merkataritzaren arloko ezagutza zabaltzea eta zabaltzea, merkatu-inteligentziako sistema bat erabiliz, sektoreari informazio erabilgarria emateko gai dena, erabakiak hartzen laguntzeko.

MISIOA

Behatokiaren misioa da Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sistemaren jarraipena egitea eta estatuan eta Europan dauden joerak erakartzea, informazio estatistikoa ekoitzi, bildu eta ebaluatuz, enpresa-sarearen lehiakortasuna hobetzeko, politika instituzionalen eraginkortasuna hobetzeko eta kontsumitzaileak gogobetetzeko.

BISIOA

Nazioarteko erreferente bilakatuko da merkataritza-banaketaren sektoreari buruzko informazio estatistiko garrantzitsuaren bilketan, esparru guztietan. Hori guztia zerbitzu publikoaren bokazioarekin, merkataritza-errealitatetik hurbil dauden teknikarien eta arlo horrekin zerikusia duten adituen zorroztasunak, gardentasunak eta profesionaltasunak markatuta.

Jarraian, Behatokiak egindako ikerlanetako batzuk erakutsiko ditugu.

MISIOA

Behatokiaren misioa da Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sistemaren jarraipena egitea eta estatuan eta Europan dauden joerak erakartzea, informazio estatistikoa ekoitzi, bildu eta ebaluatuz, enpresa-sarearen lehiakortasuna hobetzeko, politika instituzionalen eraginkortasuna hobetzeko eta kontsumitzaileak gogobetetzeko.

BISIOA

Nazioarteko erreferente bilakatzea da merkataritza-banaketaren sektoreari buruzko informazio estatistiko garrantzitsuaren bilketan, esparru guztietan. Hori guztia zerbitzu publikoaren bokazioarekin, merkataritza-errealitatetik hurbil dauden teknikarien eta arlo horrekin zerikusia duten adituen zorroztasunak, gardentasunak eta profesionaltasunak markatuta.