EUSKAL MERKATARITZAKO SARIAK

Bost sari-kategoria ezarri dira: enpresa-lankidetza, merkataritza-berrikuntza, lanbide-ibilbidea, merkataritza-inguruneak dinamizatzea eta ekintzailetza.

EUSKAL MERKATARITZAKO SARIAK

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak urtero arautzen eta deitzen ditu Euskal Merkataritzako Sariak, merkataritza sektore gisa aintzatesteko eta ekarpen ekonomiko, sozial eta lurralde-orekako ekarpen garrantzitsua egiteko. (2019ko irailaren 3ko Agindua. 2019ko irailaren 18ko EHAA).

KATEGORIAK

Bost sari kategoria ezartzen dira:

  • Enpresen arteko lankidetza
  • Merkataritza Berrikuntza
  • Ibilbide profesionala
  • Merkataritza-inguruneak dinamizatzea
  • Ekintzailetza

Horrela, 5 pertsona sarituko dira, fisikoak eta/edo juridikoak, merkataritzaren esparruan garrantzitsuak direnak eta beren ibilbideagatik, berritzeko gaitasunagatik, ekintzailetzagatik edo beste enpresa batzuekin batera lan egiteko duten ikuspegiagatik nabarmentzen direnak, sinergiak lortzeko, lehiakortasuna hobetzen eta kokatuta dauden ingurunea dinamizatzen laguntzeko.

Hautagaitzak pertsona fisiko edo juridiko interesdunak, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, EAEko merkataritza-ganberek edo merkataritza-sektorea ordezkatzen duten beste erakunde batzuek aurkeztu ahal izango dituzte.

Esteka honen bidez aurkeztu beharko dira.

ONURADUNAK

Onuradunak pertsona fisikoak edo juridikoak dira, merkataritza-enpresa baten titularrak, EAEn irabazi-asmoko jarduera ekonomiko bat egiten dutenak.

Merkataritza-inguruneak dinamizatzeko kategorian, jarduera berezi eta berritzaileei ekin dieten edo trakzio-gaitasun handia izan duten elkarteek sustatutako proiektuak sarituko dira, baldin eta horien jarduera-eremua ere EAEn badago.

Deialdirako sarrera