Erabilgarritasun eta diseinu industrialeko ereduen eskaerak hazi egin dira Bizkaian, baina patente eta markenak jaitsi egin dira

barrixe-Bizkaiko Berrikuntza Behatokiak aztertutako lehen seihilekoko datuek adierazten dute, hala ere, industria-erabilgarritasunaren eta -diseinuaren ereduen aurre-covid zifrak gainditu egin direla.

Crecen en Bizkaia las solicitudes de modelos de utilidad y diseño industrial, pero descienden las de patentes y marcas

3 August, 2022|Kategoriak: Ikasketak|

Cámarabilabo

barrixe-Bizkaiko Berrikuntzaren BehatokiarenBizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailaren eta Bilboko Ganberaren ekimen bateratua – seihileko txostenak adierazten duenez, 2021eko aldi berarekin alderatuta, Bizkaian industria-erabilgarritasuneko eta -diseinuko ereduen eskaerak hazi egin dira, eta patente eta marka nazionalen eskaerak, berriz, jaitsi. Era berean, erregistro horien kopuru txikiak ikusita, “jabetza intelektualaren eskubideak babestea ez da Bizkaiko pertsona ekintzaileen jarrera sustraitua, babes horrek abantaila eta berme handiak ematen dituen arren”.

Espainiako Patenteen eta Marken Bulegoaren datuetan oinarrituta egin da txostena, eta, zehazki, azken lau urteetako lehen seihilekoetan babes intelektualeko lau eskaera-moten bilakaera azaltzen du.

2021ekiko konparazioan ikus daitekeenez, Bizkaian 37 erabilgarritasun-eredu eskatu dira, eta iaz garai berean 25 eskatu ziren. Bestalde, Euskadin 65 eskaera egin ziren, 2021eko lehen seihilekoan baino sei gehiago. Datu horiekin, Euskadi modalitate horretan Estatuan sortutako eskaeren% 4,9 dira, hau da, 1,4 puntu portzentual igo da iazko aldi berarekin alderatuta.

Bizkaian hazi diren beste eskaera batzuk diseinu industrialekoak dira. Eskaera mota horretan 19 erregistratu dira, 2021ean baino hamar gehiago; hau da, Euskadiko eskaeren% 63,3. EAEk, oro har, 2022an 30 eskaeren aurreratze bat izan du 2022an, 2021ean baino 9 gehiago; Estatuari dagozkionen% 5,5, 1,9 puntu ere hazi den adierazlea.

Bizkaian, berriz, patenteak jaitsi egin dira: sei eskaera egin dira, 2021eko epe berean baino hiru gutxiago. Euskadin 23 eskatu ziren, hau da, iaz baino 3 gutxiago eta estatuko patente guztien% 3,6. Bai Bizkaian, bai Euskadin, jaitsiera askoz ere moderatuagoa da 2021ekoa baino, 2020koarakin alderatuta.

Marka nazionalei dagokienez, Bizkaian 434 eskaera egin dira, 2021eko lehen seihilekoan baino 103 gutxiago. Euskadiren osotasunak ere behera egin du 820 eskaerarekin, iaz baino 243 gutxiago. Jaitsiera hori gorabehera, Euskadik 0,7 puntu egin du gora Estatuari egiten dion ekarpenean, egindako marka-eskaeren% 3,4 baitira.

Covid aurreko alderaketa

2019ko lehen seihilekoarekin konparazioari dagokionez, covid-aren aurretik, ikus daiteke Bizkaian eta EAEn ez dagoela berreskurapenik patenteen eta marka nazionalen eskaerei dagokienez, bi adierazleak azpitik baitaude, eta 2020an igo arren, 2021ean beherakada nahiko handia hasi zuten. 2022ko lehen seihilekoan zertxobait jaitsi arren, 2022ko lehen seihilekoan arinago izan arren ere, jaisten jarraitzen du eta ez ditu 2019ko datuak berreskuratzen Bizkaian.

Hala ere, industria-diseinurako eta erabilgarritasun-ereduetarako eskaerak hazi egin dira Bizkaian eta EAEn, eta 2019ko epe berean lortutako eskaera-kopurua gainditu dute.

Iturria: EspainiakoPatenteen eta MarkenBulegoa
*2022 behin-behinekodatuak
Oharra: apirilaren 1ean sartu zen indarrean 24/2015 Patenteen Lege Berria

Babes intelektualaren erabilgarritasuna

Enpresa-jarduerak, eta, batez ere, ekintzaileak, jabetu behar du ezen, gaur egun, ezagutza abantaila guztien iturri denean, bere alde babes-sistemak erabiltzea faktore erabakigarria dela, arrazoi hauengatik:

  • Patenteek soilik sortzen dituzte titularraren aldeko eskubide esklusiboak, haiekin negoziatu ahal izateko; izan ere, gainera, berez balio ekonomikoa dute, kuantifikatu daitekeena.
  • Hazi eta indartzeko orduan, pertsona ekintzaile batek ezin du bere gain hartu bere aktiboak ez babesteko arriskua, horrek bere lehiakideen aurrean babesik gabe uztea ekarriko bailuke.
  • Ez dago ekintzailearen eskubideak bermatzen dituen aukerarik asmakizunak patenteen bidez ez babestea erabakitzen badu.
  • Inbertitzaileek bermatuta izan behar dute ahalegin ekonomikoa eskatzen dien negozioaren esklusibotasuna.
  • Patenteak funtsezko tresnak dira ETE bat nazioartekotzeko unean, beste herrialde batzuetako hornitzaile edo fabrikatzaile potentzialekin negoziatzeko beharrezko babesa ematen baitiote.
  • Pertsona ekintzaileak bi modutan lor dezake patentearen zuzeneko errentagarritasuna. Lehena, interesgarriak diren herrialdeetan zuzenean ustiatuz. Bigarrena, patentea lizentziatu edo saltzea, urruntasunagatik ekintzailea erakartzen ez duten herrialdeetan.
  • Inguruko enpresen patenteen jarraipena eta zaintza egiteak aukera ematen die ekintzaileei enpresen interes estrategiko eta komertzialak ezagutzeko.

Enpresa txiki eta ertainek bere Jabetza Intelektuala babesteko pausurik ez ematearen oztopoetako bat izan daiteke, barrixeren arabera, “horren berri ez izatea eta, bereziki, nola monetizatu ez jakitea, nahiz eta, beste azterketa batzuen arabera, jabetza intelektuala babesten duten ETEek diru-sarrera gehiago dituzten langile bakoitzeko, eskubide horiek babesten ez dituztenek baino”.

Informazio gehiago

Related Posts