Home/Autonomoak eta enpresak/Enpresa soluzioak/Gatazka konponketa/Bitartekaritza, arbitrajea eta peritajea

BITARTEKARITZA, ARBITRAJEA ETA PERITAJEA

CÁMARABILBAOn bitartekotza egiten dugu liskarrak konpontzeko, eta kostuak eta ebazpen-denborak murrizten ditugu.

CÁMARABILBAOKO BITARTEKOTZA, ARBITRAJE ETA PERITUTZA ZERBITZUAK

CÁMARABILBAOren bitartekaritza, arbitraje eta peritatze zerbitzuek konponbide bat eskaintzen diete gatazkan dauden aldeei, bide judizialik ireki beharrik gabe.

BITARTEKARITZA

Bitartekaritzan, CÁMARABILBAOko bitartekaritzako profesional bat alderdiekin lankidetzan aritzen da, beren gatazkak konpon ditzaten. Gatazkak adostasunez konpontzeko metodoetako bat da.

Sistema judiziala osatzen du. Hori erabiltzeak ez du inola ere mugatzen auzibidera jotzeko eskubidea. Bitartekaritzara jotzea ere posible izango litzateke, bide judiziala etenda.

Akordioa aldeen arteko kontratu pribatua da, eta, beraz, nahitaez bete beharrekoa.

Hemendik deskarga dezakezu Gatazkak Konpontzeko Baimendutako Arautegia, bitartekaritzaren oinarria dena.

TARIFAK

Tarifak kalkulatzeko, bitartekari gisa esku hartzen duten profesionalek denboraren kalkulua aurkeztu beharko dute, Idazkaritzak beharrezko funtsen hornidura eskatzeko, Erregelamenduak egonkor gisa.

Bitartekariaren ordainsariak:

  • 120€/o. 100.000 arteko auzien zenbatekoetarako
  • 180€/o. 100.001etik 500.000ra bitarteko auzien zenbatekoetarako
  • 240€/o. 500.001 baino gehiagoko auzien zenbatekoetarako

PERITAJEA

Batzuetan, landutako gaiek konplexutasun tekniko eta juridiko handia eskatzen dute. Kasu horietarako, CÁMARABILBAOk arlo horretako profesionalen zerbitzuak eskaintzen ditu, eta horiek berariazko txostenak egiten dituzte, garrantzi berezikotzat jotzen diren alderdiak argitzeko.

ARBITRAJEA

Arbitrajeak konponbide bat eskaintzen die gatazkan dauden aldeei, bide judizialik ireki beharrik gabe. Kostua nabarmen mugatzen da eta suntsiarazpen-denborak murrizten dira. Hemen ikusi dezakezu konponbide honi buruzko ohiko galderen dokumentua.

TARIFAK

Onarpen eta administrazio-tasak eta arbitroen ordainsariak.

Kostuak kalkulatzeko oinarria arbitrajearen eduki ekonomikoa izango da, eta, zehaztu gabe badago, Batzorde Iraunkorrak finkatuko du. Eskala horietan adierazitako kostuak % 25 arte handitu ahal izango dira, auziaren izaera eta konplexutasuna edo beste inguruabar garrantzitsu batzuk kontuan hartuta.

A) IDATZIZKO PROZEDURA

1. Ekitateko arbitrajea

Auziaren zenbatekoa (eurotan) 2011 Kostak
-tik -ra -tik -ra
0,00 6.010,12 1.202,02 1.202,02
6.010,13 30.050,61 1.202,02 3.041,12
30.050,61 60.101,21 3.041,12 4.321,28
60.101,22 300.506,05 4.321,28 10.577,81
300.506,06 601.012,10 10.577,81 19.442,74
601.012,11 3.005.060,52 19.442,74 55.473,42
3.005.060,53 0,00 55.473,42 1,50%

3 arbitro aukeratzen badira, ordainsarien eskala % 50 handituko da.

2. Zuzenbideko arbitrajea

Ekitate-arbitrajeetan administrazio-tasetarako eta arbitraje-ordainsarietarako ezarritako eskalak aplikatuko dira, % 20ko igoerarekin.

Zuzenbideko arbitrajean, arbitroek abokatuak izan behar dute.

B) AHOZKO PROZEDURA

Prozedura idatzian, onarpen, administrazio eta arbitraje tasetarako ezarritako eskalak aplikatuko dira, % 20ko murrizketarekin.

ARBITRAJE ERREGELAMENDUA

Arbitraje erreglamendua kontsultatu edo deskargatu dezakezu hemendik.

ARBITRAJE GORTEAREN ANTOLAKETA

Arbitraje Gortea modu paritarioan osatzen dute enpresaburuek eta elkargo profesionalek. Kontsulta ezazu Arbitraje Gortearen osaera.

KONTSULTAK

Edozein kontsulta egiteko, jar zaitez harremanetan Bilboko Merkataritza Ganberako Arbitraje Gorteko idazkariarekin.

Posta elektronikoa: corte.arbitraje@camarabilbao.com

Telefonoa: 944 706 500
(Luis Siles Ojeda)

INFORMAZIO GEHIAGO

BITARTEKARITZAREN ABANTAILAK

Konponbide azkarra da, behin prozesua hasita, egun batzuetan edo gehienez bi hilabeteko epean ebazten da.

Gastuak eztabaida judizialak, auziak edo arbitrajeak baino txikiagoak dira.

Erabateko konfidentzialtasuna.

Negoziatzaileei etorkizunean harremanak mantentzeko edo sendotzeko aukera ematen die.