LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

CÁMARABILBAOren bidez informazioa izatea autoenplegua sustatzeko eta enpresak sortzeko laguntza ekonomikoei buruz.

ENPRESAK MARTXAN JARTZEKO ETA SORTZEKO LAGUNTZAK 2021

Enpresa bat abian jartzeko eta martxan jartzeko laguntzak, enpresa horren forma juridikoa edozein dela ere, 2020ko urriaren 13tik 2021eko irailaren 30era bitartean sortua.

ONURADUNAK

Laguntza honen onurak jaso ahal izango dituzte Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresek, haien forma juridikoa edozein dela ere, baita banako enpresaburuek eta enpresaburu profesionalek, ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek ere.

 • 2020ko urriaren 13tik 2021eko irailaren 30era bitartean (biak barne) Bizkaiko Foru Ogasunean jarduera ekonomikoetan alta eman izana.
 • Egoitza soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Halaber, lantokia lurralde horretan egongo da.
 • Alta jaso duen jarduera ekonomikoak zuzeneko lotura izatea aurkeztutako negozio-planarekin.
 • Erakunde onuradunaren sustatzaileetako bat, gutxienez, honako hau izango da:
  • Bizkaian bizi dena, gutxienez etenik gabeko 3 hilabeteko antzinatasuna duena eta aurre-aurreko hiru hilabeteetan jarduera ekonomikoan alta emanda dagoena
  • Langabezian dagoela edo enplegua hobetu duela egiaztatu behar du (betiere lan-kontratuak ez badu gainditzen hitzarmenean ezarritako lanaldiaren % 40), edo enplegu-erregulazioko espediente batek edo enplegu-erregulazioko espediente batek eraginda dagoela enpresak ekonomia-jardueren gaineko zergan alta eman aurretik.
  • Autonomoen erregimen berezian edo mutualitate baliokidean alta ematea 2020ko urriaren 13tik 2021eko irailaren 30era bitartean, biak barne. Azken baldintza hori ez zaie aplikatuko erregimen orokorrari heltzen dioten langileen kooperatibei eta lan-sozietateei.
 • Eta, gainera, sustatzaileetako batek banakako prestakuntza eta aholkularitza egin du 77/2021 Dekretuaren 1. ataleko erakunde onuradunekin.

Diru-laguntzen eskaerak egiteko, sustatzaile batek ezin izango du, inola ere, enpresa-proiektu batean baino gehiagotan parte hartu. 34/2019 eta 18/2020 Foru Dekretuen kontura diru-laguntza jaso duten enpresek edo horien sustatzaileek ere ezin izango dute parte hartu.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN EGITATEAK

2020ko urriaren 13tik 2021eko irailaren 30era bitartean sortutako enpresak martxan jartzeko eta funtzionamenduan jartzeko gastuak.

ARAUAK

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2021eko maiatzaren 27a

EPEAK

Eskabideak aurkezteko epea: irailaren 6an hasiko da, 8: 00etan, eta 2021eko urriaren 1ean amaituko da, 13: 30ean.

Eskabidea eta dagokion dokumentazioa Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Bulego Birtualaren bidez aurkeztu beharko dira, eta bizkaia.eus helbidearen bidez sartu ahal izango da “izapideak” atalaren bidez. Horretarako, sinadura elektronikoa edo Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egon beharko du.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN EGITATEAK

2019ko irailaren 17tik 2020ko uztailaren 30era bitartean (biak barne) sortutako enpresak abian jartzeko eta jardunean jartzeko gastuak.

Informazio gehiago